MRS z.s., p.s. Batelov MRS z.s. P.S. Batelov, náměstí Míru 130/18, 58851 Batelov                                                 Aktuality
TOPlist
14. ledna 2019   Vážení kolegové rybáři, opět se blíží začátek nové rybářské sezóny a nadešel čas, abychom se jako každoročně společně sešli a zhodnotili výsledky a činnost našeho pobočného spolku v uplynulém roce a schválili plán činnosti a rozpočet na rok 2019.     Výroční členská schůze našeho pobočného spolku se uskuteční tradičně v Kulturním domě v Batelově v neděli dne 27. ledna 2019 od 13:30 hod. Prezentace členů bude v přísálí od 13:00 hod. Dostavte se včas tak, aby nebyl narušen začátek schůze. Těšíme se na hojnou účast. Výdej povolenek 2019 16. ledna 2019 V sekci ke stažení vloženy souhlasy GDPR. Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji povolenky a členství na rok 2019 na místě výdeje. V případě, že dotyčnému bude povolenku vyzvedávat zastupující osoba, je nezbytné, aby prohlášení žadatele měla od něho vlastnoručně podepsané a toto předala při výdeji povolenky a členství. Formulář souhlasu je k dispozici v kanceláři spolku nebo ke stažení na webu spolku. Pro informaci je vyvěšen i ve vývěsce spolku. Podepsaný formulář se souhlasem zpracováním osobních údajů je nezbytnou podmínkou k výdeji členství a povolenky na rok 2019. Toto nařízení EU máme povinnost plnit, ať se nám to líbí nebo ne!!! Ostatní doposud platné podmínky členství spolku se nemění. 16. ledna 2019 22. února 2019 Upozorňujeme, že do konce měsíce února musí každý člen uhradit členský příspěvek za rok 2019. Kdo tak neučiní, členství ve svazu automaticky zanikná a pro jeho obnovu je nutné opět zaplatit zápisné 1000,- Kč jako nový člen. 20. května 2019 Dne 1. června od 8:00  se konají dětské rybářské závody na Zámeckém rybníku v Batelově. Občerstvení zajištěno.