MRS z.s., p.s. Batelov MRS z.s. P.S. Batelov, náměstí Míru 130/18, 58851 Batelov                                                 Jak se stát členem MRS Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony: 1.navštívit kterýkoliv pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky 2.na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok 3.požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy K získání povolenky je nutno předložit: 1.platný rybářský lístek 2.splnění podmínek dle § 7, odst. 5, Stanov MRS, z.s. Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.  
TOPlist