MRS z.s., p.s. Batelov MRS z.s. P.S. Batelov, náměstí Míru 130/18, 58851 Batelov                                                 Členství a povolenky - ceník Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 5.10.2019 platí pro rok 2022 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).   1. Členské příspěvky: Kategorie:     cena v Kč: Dospělí              1 300,- Dospělí - udržovací 500,- Mládež              200,-  Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS 2. Zápisné: Kategorie:                                cena v Kč: Dospělí a mládež 16 - 18 let      1.000,- Zápisné hradí vždy: Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6, Stanov MRS Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS 3. Ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS): Druh povolenky         MP       MP republiková             Roční                1100,-       4150,-             Poloviční                500,-                  x                    Měsíční                650,-                  x                    Týdenní                400,-                  x                    Denní                150,-                  x                    Mládež                300,-                  x                   
TOPlist